Chùa Phúc Linh

Chùa Phúc Linh thuộc địa phận xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh do Đại đức Thích Chúc Giác tru trì. Ngôi chùa đã có từ rất lâu do thời gian, chiến tranh và yếu tố khách quan chùa đã xuống cấp nghiêm trọng. Nay đang được trùng tu tôn tạo.

Một số hình ảnh về chùa Phúc Linh