chua cam son

Chùa Cầm Sơn

Con đường từ chân núi lên đến Chùa là chuỗi bậc thang 405 bậc được xây và lát đá chạy vòng theo sườn núi, thuận tiện cho việc đi lại hành hương của khách thập phương.
Bài viết mới
  • Chùa Yên Lạc

    Chùa Yên Lạc thuộc xóm Chùa, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên...