Chùa Long Đàm

Chùa Long Đàm - Di tích văn hóa cấp tỉnh, Chùa Long Đàm ở mái núi phía Tây dãy Hồng Lĩnh thuộc địa phận xã Bình Lãng Thượng, tổng Minh/Trung Lương nay thuộc địa phận tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chùa Long Đàm ở mái núi phía Tây dãy Hồng Lĩnh thuộc địa phận xã Bình Lãng Thượng, tổng Minh/Trung Lương nay là tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Long Đàm là một trong bốn ngôi chùa cổ nổi tiếng ở Ngàn Hống xưa: Hương Tích, Báo Ân, Long Đàm Bạch Đế. Như vậy chùa được xây dựng đồng thời với các chùa trên.
Phong cảnh trước chùa có đầm rất sâu, nước trong lạ thường. Tương truyền xưa có một con rồng bơi lặn trong đầm này. Một hôm trời mưa to rồng cuốn mây bay lên, để sót lại nhiều ngọc minh châu dưới đầm. Đêm thanh thường trông thấy ánh châu sáng vặc. Vì thế người ta dựng chùa trên đầm gọi là chùa Long Đàm (Đầm Rồng).
Chùa có thượng đường, hạ đường rộng rãi, nhà tổ, đền bà chúa, nhà tăng ... Trong vườn có các am, mộ của các vị hòa thượng viên tịch tại chùa và ao Rồng (Long Đàm). Tám cây cột ở nhà thượng và 16 cột ở nhà Hạ đều sơn, vẽ hình rồng lượn; các mảng trần lớn cũng được sơn vẽ hình “Lưỡng long triều nguyệt” rất tinh xảo. Các tượng Phật đều đặt ở nhà Thượng. Đặc biệt chùa có quả chuông lớn đánh lên tiếng vang khắp vùng.
Năm 1946 các chùa xung quanh đều hợp tự về chùa Long Đàm. Ít lâu sau chùa bị hỏa hoạn tất cả nhà cửa,tượng Phật, tự khí quý giá gìn giữ từ bao đời đều bị thiêu hủy.
Năm 1991 chùa Long Đàm được dân địa phương xây dựng lại và từ đó đến nay dựa trên 12 viên đá tảng kê chân cột  được bà con nhân dân phật tử cùng thầy trụ trì sửa sang và trùng tu đến nay đã khá khang trang cụ thể xây dựng lại thượng điện, nhà bái đường bằng gỗ, nhà tăng, nhà trù, nhà thờ Mẫu, cổng tam quan ... đúc Đại Hồng Chung hơn 2 tấn khi đánh lên tiếng vang khắp vùng như quả chuông thời kỳ trước.
 
Cổng tam quan

Nhà thờ Mẫu
Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát

Nhà Bái đường - Hạ điện

 

Thượng Điện


Sân Thượng Điện

Trong Thượng Điện

Nhà Tăng

 
Quảng Duyên (sưu tầm)

Các bài viết khác