chua chieu ninh

Chùa Chiêu Ninh

Chùa Chiêu Ninh (Chiêu Linh) ở thôn Phúc Xá, xã Nguyệt Ao, tổng Lai Thạch, huyện La Sơn, nay là xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. do Đại đức Thích Tịnh Quang Trụ trì.
Bài viết mới
 • Chùa Phúc Linh

  Chùa Phúc Linh thuộc địa phận xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh do Đại đức Thích Chúc Giác tru trì. Ngôi chùa đã có từ rất lâu do thời gian, chiến tranh và yếu tố khách quan chùa đã xuống cấp nghiêm trọng. Nay đang được trùng tu tôn tạo.
 • Chùa Long Đàm

  Chùa Long Đàm - Di tích văn hóa cấp tỉnh, Chùa Long Đàm ở mái núi phía Tây dãy Hồng Lĩnh thuộc địa phận xã Bình Lãng Thượng, tổng Minh/Trung Lương nay thuộc địa phận tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
 • Chùa Bồng Lai

  Ngày 01/10/Gáp Ngọ (túc ngày22/11/2014). Chùa Bồng Lai Linh Tự, thôn Tân Thành, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Long trọng tổ chức lễ an vị Tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm.
 • Chùa Yên Lạc

  Chùa Yên Lạc thuộc xóm Chùa, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên...
 • Chùa Trúc Lâm Thanh Lương

  Chùa Trúc Lâm Thanh Lương thuộc xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Xưa Chùa có tên là Thanh Quang Tự do cụ Tổ dòng họ Phạm Nhật khai sáng và tu hành.