và tìm được 1 bài viết có từ khóa " bế mạc hội thảo hoằng pháp khu vực miền trung "