và tìm được 1 bài viết có từ khóa " chua truc lam thanh luong "
  • Chùa Trúc Lâm Thanh Lương

    Chùa Trúc Lâm Thanh Lương thuộc xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Xưa Chùa có tên là Thanh Quang Tự do cụ Tổ dòng họ Phạm Nhật khai sáng và tu hành.