và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hà tĩnh: lễ bổ nhiệm trụ trì và rót đồng đúc ..."