và tìm được 1 bài viết có từ khóa " ha noi le khai phap ha truong trung hau pl2560 "
  • Hà Nội: Lễ khai pháp Hạ trường Trung Hậu PL2560 - DL2016

    An cư vốn là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, thể hiện rõ tinh thần “Lục hòa cộng trụ” mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho hàng đệ tử của Ngài ngõ hầu làm thanh tịnh thân tâm, hướng đến sự giải thoát và giác ngộ.