và tìm được 1 bài viết có từ khóa " ha tinh bong lai linh tu ngoi chua co dang hoi ..."
  • Chùa Bồng Lai

    Ngày 01/10/Gáp Ngọ (túc ngày22/11/2014). Chùa Bồng Lai Linh Tự, thôn Tân Thành, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Long trọng tổ chức lễ an vị Tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm.