và tìm được 1 bài viết có từ khóa " lên yên tử "
  • Lời cầu nguyện

    Ánh sáng mà Ngài đã thắp lên chưa bao giờ tắt. Chư Tổ sư đã tiếp nối và trao truyền lại cho chúng con, làm cho thế giới này thêm lung linh và tươi sáng.