và tìm được 1 bài viết có từ khóa " phật giáo góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng ..."