và tìm được 1 bài viết có từ khóa " quan niem cua phat giao ve tu thien xa hoi "
  • Quan niệm của Phật Giáo về từ thiện xã hôi.

    Hành động giúp đỡ người yếu kém. Hoạt động đấy có thể thông qua hình thức quyên góp, hiến tặng bằng tiền mặt, vật phẩm, thời gian hay là cứu trợ nhân đạo , xóa đói giảm nghèo chăm sóc sức khỏe hay là những hành động trợ giúp tinh thần. Như an ủi.