và tìm được 1 bài viết có từ khóa " từ thiện và tâm bồ đề "
  • Từ thiện và tâm Bồ đề

    Tâm Bồ Đề là nền tảng khởi đầu đi đến giải thoát, trong quá trình thiết lập Bồ đề tâm, buộc phải qua công hạnh lợi tha, lợi tha cả hai mặt: thế gian pháp và Phật pháp.