và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thong tu huong dan gui bao cao tong ket nam 2014 "
  • Thông tư hướng dẫn gửi báo cáo tổng kết năm 2014

    Để có cơ sở số liệu đầy đủ và chính xác công tác Phật sự của Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước, Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Quý Ban, Viện gửi báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2014 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2015 về Văn phòng TWGH.