Hà Nội: Lễ khai pháp Hạ trường Trung Hậu PL2560 - DL2016

An cư vốn là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, thể hiện rõ tinh thần “Lục hòa cộng trụ” mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho hàng đệ tử của Ngài ngõ hầu làm thanh tịnh thân tâm, hướng đến sự giải thoát và giác ngộ.

Y theo Tỳ Ny luật tạng, hàng năm các tu sĩ Phật giáo phải tập trung tại một trụ xứ để kết giới cấm túc an cư trong vòng 90 ngày, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học, khai giảng Đại thừa Pháp bảo, hành đạo lễ bái để hồi hướng Tứ Trọng Ân cũng như cho Pháp giới hữu tình, đây cũng là nhân duyên tốt để cho các hàng Phật tử tại gia có cơ hội học hỏi giáo pháp cũng như cúng dường thập phương Tăng Bảo.
Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2016, nhằm ngày 24 tháng 04 năm Bính Thân, tại Tổ đình Trung Hậu – xã Tiền Phong - huyện Mê Linh – HN đã long trọng tổ chức lễ Khai pháp An cư kết hạ PL2560 – DL2016 dưới sự chứng minh Hạ trường Ngôi Đường chủ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.
Chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS Kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, Chủ Pháp Hạ trường Trung Hậu; Thượng tọa Thích Chiếu Tạng - Ủy viên HĐTS kiêm Phó Ban hoằng pháp TW, Phó BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, Chánh Duy Na Hạ trường Trung Hậu. Số lượng Tăng Ni an cư tại trường hạ là 99 hành giả thuộc 3 huyện Mê Linh, Đông Anh và Sóc Sơn. Cũng như các trường hạ khác ở phía Đông Hà Nội, chư Tăng Ni an cư tại trường hạ Trung Hậu sẽ tu học theo bộ Phật tổ tam kinh. Trước lời tác bạch nhất tâm cầu pháp của đại diện các hành giả, HT Thích Bảo Nghiêm đã tùy hỉ nhận lời và hứa khả sẽ cùng với chư tôn đức giảng sư hoàn thành tốt mục tiêu giảng dạy tu học đã đề ra cho hạ trường. Đồng thời HT cũng tán thán công đức của TT Thích Chiếu Tạng trong việc hoằng pháp lợi sinh, gìn giữ, tu bổ và xây dựng chốn tổ đình Trung Hậu được trang nghiêm tố hảo như ngày nay. Trong bài giảng pháp đầu tiên của trường hạ, HT Thích Bảo Nghiêm đã giảng giải sơ lược cho đại chúng về bộ Phật tổ tam kinh, gồm kinh Tứ thập nhị chương, kinh Di Giáo, Quy Sơn cảnh sách. 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bộ kinh tuyển chọn những lời Phật dạy ở rải rác trong kho tàng Kinh điển Phật giáo. Kho tàng tam tạng giáo điển rộng rãi bao la, Kinh Tứ Thập Nhị Chương được coi là một quyển kinh toát yếu nghĩa lý căn bản cho những người xuất gia học Ðạo, có thể làm cẩm nang về đường lối tu tập cho người sơ học.
Kinh Di Giáo là một trong những bản kinh căn bản mà bất cứ người xuất gia nào cũng phải học. Nội dung của kinh Di Giáo là những lời dạy của đức Thế Tôn trước khi nhập diệt. Lời lẽ đã tha thiết, ý nghĩa lại sâu xa và thực tế. Qua bản kinh này, người đọc không những thấy được tấm lòng từ bi vô bờ của đức Phật, mà còn có thể rút ra những bài học quý giá để thực tập. Bằng vào sức sống trong lời kinh và tấm lòng thành khẩn của người hậu học, cộng chung với sự thực tập, con đường tu hành  của người xuất gia chắc chắn sẽ thênh thang rộng mở.
Quy Sơn Cảnh Sách là một quyển luận của Thiền sư Linh Hựu (Trung Hoa). Do Ngài ở tại núi Qui, người đương thời nể trọng đức hạnh không dám gọi tên, nên dùng tên núi để gọi Ngài ; vì vậy Ngài có tên là Qui Sơn. Quyển luận này nhằm mục đích nhắc nhở người xuất gia phải nỗ lực tu hành, để được giải thoát nên được đề tựa là Cảnh Sách; Dù trải qua đã hơn ngàn năm nhưng những lời dạy sâu sắc của Ngài vẫn còn áp dụng được cho đời sống và sự tu hành trong hiện tại. Đây là bộ luận mà trong thiền môn nói riêng, giới xuất gia nói chung, coi như kinh của Phật. Thế nên ai xuất gia vào chùa, trong thời gian đầu học làm Sa Di, đều phải học thuộc lòng ba quyển gọi là Phật Tổ Tam Kinh; Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Di Giáo, Qui Sơn Cảnh Sách.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Nguồn: chuabang.com