chua bang  ngay tu an lac thang 5 nam binh than

Chùa Bằng: Ngày tu an lạc tháng 5 năm Bính Thân

Ngày 12 tháng 6 năm 2016, nhằm ngày 8 tháng 5 năm Bính Thân, đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã vân tập về chùa Bằng (Linh Tiên tự) để tham dự ngày tu bát quan trai theo lịch tu học hàng tháng.
Bài viết mới