Vu Lan Chùa Khang Quý TP Hà Tĩnh

Một số hình ảnh lễ Vu Lan thắp nến tri ân Cha Mẹ. chùa Khang Quý thành phố Hà Tĩnh vào đêm 14 /7 ÂL năm Mậu Tuất (tức ngày 24 tháng 8 năm 2018)

Một số hình ảnh trong buổi lễ