Đại hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ III (2017-2022)

Sáng ngày 24/09, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2022 .